Zorgtraject voor wie moeilijk zwanger blijft

Misschien is het jou ook al overkomen? Dolgelukkig bij de bevestiging van zwangerschap, daarna bittere teleurstelling: de zwangerschap evolueert niet of eindigt in een miskraam.
Je bent helaas niet alleen: heel wat zwangerschappen eindigen voortijdig. Al naargelang van het tijdstip waarop dat gebeurt, noemen we dat een miskraam of niet.
Zie daarvoor Herhaald miskraam? We hebben het daar tevens over mogelijke oorzaken.

Consultaties - waar en wanneer?

Na afspraak, op maandag of donderdag
Contacteer ons via het CRG-contactcentrum, per mail of telefoon

Zorgtraject voor wensouders

Het CRG wendt zijn expertise doorgaans aan voor wensouders die moeite hebben om zwanger te worden en daarom bij ons centrum aankloppen voor een behandeling met medisch geassisteerde bevruchting (MBV).
Maar zwanger blijven is natuurlijk ook een aspect van vruchtbaarheid.

Daarom is er in UZ Brussel het zorgtraject 'herhaald miskraam', een samenwerking tussen de dienst Verloskunde en Prenatale Geneeskunde enerzijds en het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) anderzijds.

Je kan in het zorgtraject 'Herhaald miskraam' opgenomen worden als je tot een van de volgende drie groepen vrouwen hoort:
 • CRG-patiënten bij wie een IVF|ICSI-behandeling ondanks de herhaalde terugplaatsing van kwalitatieve embryo’s niet leidt tot zwangerschap (herhaald implantatiefalen);
 • CRG-patiënten bij wie een MBV-behandeling (inseminatie of IVF|ICSI) – na een positieve zwangerschapstest en echografische bevestiging – bij herhaling is geëindigd in een miskraam (herhaald miskraam);
 • spontaan zwangere vrouwen die twee of meer opeenvolgende miskramen hebben gehad (herhaald miskraam).
Aangezien er (nog) geen eenduidige oorzaak is gevonden van herhaald miskraam kunnen we geen echte remedie aanbieden.
Wat we wel doen:
 • jouw situatie (en eventuele zwangerschap) klinisch opvolgen,
 • je psychologische ondersteuning bieden, en
 • wetenschappelijk onderzoek voeren. Dat laatste is multidisciplinair opgevat en georganiseerd in een internationaal samenwerkingsverband (zie onderzoeksproject).

Klinische opvolging
 • Je komt op consultatie (zie contacteer ons) bij een arts-gynaecoloog gespecialiseerd in herhaald miskraam.
  Daar krijg je:
  • up-to-date uitleg, o.m. over aanpassingen in levensstijl die mogelijk een positief effect kunnen hebben op je zwangerschapskans;
  • bijkomende onderzoeken; en
  • indien mogelijk (bij een geïdentificeerde oorzaak van je probleem) een behandeling.
 • Je krijgt de kans om deel te nemen aan klinische en fundamentele studies.
  Die hebben misschien geen direct nut voor jouw behandeling of situatie, maar je levert een bijdrage aan het onderzoek naar herhaald miskraam. En dat kan in de toekomst leiden tot een betere aanpak van of zelfs een remedie voor het probleem.
 • Je eerstvolgende zwangerschap krijgt een nauwgezette follow-up in UZ Brussel.
  Vanaf de positieve zwangerschapstest wordt je hormonale balans wekelijks geëvalueerd (via een bloedafname). Vanaf de zevende zwangerschapsweek krijg je geregeld een echografie.

 

Psychologische ondersteuning
Een niet-evoluerende zwangerschap is psychologisch een moeilijke ervaring, een grote teleurstelling na het initiële goede nieuws van een positieve zwangerschapstest. En als een miskraam zich verschillende keren na elkaar voordoet, dan is dat psychisch en fysiek helemaal een zware belasting.
Daarom voorziet het zorgtraject herhaald miskraam in psychologische ondersteuning voor wensouders die dat willen.

In UZ Brussel doen we via het zorgtraject 'herhaald miskraam' bijkomend onderzoeken:
 • bij vrouwen jonger dan 33 jaar na twee opeenvolgende miskramen, en
 • bij vrouwen ouder dan 33 jaar na drie opeenvolgende miskramen.

Dat doen we aan de hand van de volgende diagnostische middelen:
 • een uitgebreide anamnese die zowel focust op je eigen voorgeschiedenis als op je familiale context.
  We bekijken van naderbij je vorige (afgebroken) zwangerschappen om te achterhalen of het ging om een biochemisch zwangerschap, een ‘windei’ of een echt miskraam;
 • een vaginale echografie, aangevuld met een hysteroscopie;
 • een bloedafname ter controle van je suikerspiegel, schildklierstatus, stollingsfactoren en antilichamen; en
 • een karyotypering (chromosomenkaart) van zowel jou als je partner.

Helaas vinden we bij ongeveer 75% van de wensouders geen verklaring voor de herhaalde miskramen. Dat toont aan dat onze huidige kennis en de gebruikte diagnosetechnieken ontoereikend zijn.

Het is mogelijk dat we bij jou (een) specifieke risicofactor(en) identificeren. In dat geval zijn de volgende zorgen of interventies mogelijk:
 • preventie: het vermijden van risicofactoren zoals roken en alcoholconsumptie;
 • in geval van hormonale problemen: de adequate behandeling ervan (bv. van diabetes of schildklierdysfunctie).
  Dat is zowel nuttig voor je algemene gezondheidstoestand als om de kans op een normale zwangerschap te vergroten;
 • als je baarmoeder een afwijking vertoont, kan dat operatief verholpen worden via een therapeutische hysteroscopie.
  Die ingreep geeft doorgaans een verbetering van de kans op een normaal evoluerende zwangerschap en bevalling;
 • bij aanwezigheid van een infectie zullen we die, indien nodig, met medicijnen bestrijden;
 • ook afwijkingen in het bloed (immunologisch systeem) kunnen in bepaalde gevallen met medicatie verholpen worden;
 • als een van beide partners een genetisch risico heeft, is er de optie van een PGD-behandeling.
  PGD staat voor pre-implantatie genetische diagnose: een IVF|ICSI-behandeling in combinatie met een genetische diagnose van de ontstane embryo's. Voor de embryotransfer worden die embryo's geselecteerd die de genetische aandoening niet hebben;
 • als een IVF|ICSI-behandeling ondanks de transfer van kwalitatieve embryo’s bij herhaling is geëindigd in implantatiefalen, kunnen patiënten die geen genetisch risico hebben, een PGS laten uitvoeren.
  PGS is een chromosomale screening van de embryo’s om te onderzoeken of er geen delingsfouten zijn opgetreden, m.a.w. of het aantal chromosomen in het embryo normaal is. Ook hier kan vóór de embryotransfer een selectie gemaakt worden van normale embryo's.
  De behandeling heeft echter alleen nut als er voldoende embryo's beschikbaar zijn voor analyse en om diagnostische redenen.
  Bij een beperkt aantal beschikbare embryo's verhoogt de techniek je kans op een normaal evoluerende zwangerschap niet. De fertiliteitsarts van het CRG kan jullie adviseren of de techniek in jullie geval nuttig is.