Zorgtraject voor wensouders met een virale infectie

Het CRG van UZ Brussel staat wereldwijd hoog aangeschreven om zijn expertise in medisch begeleide voortplanting (MBV) en alle behandelingen die daarmee samenhangen.
In onze werking staat de zorg voor de patiënt steeds centraal. Door de jaren heen hebben we daarom altijd grote aandacht besteed aan de verbetering – qua comfort en qua effectiviteit – van onze behandelingen.

Vanuit die filosofie hebben we een aangepast behandelingstraject (of zorgtraject) ontwikkeld voor wensouders met een infectieziekte.
Of je als man besmet bent of als vrouw of allebei, dankzij dit zorgraject is het voor veel wensouders met een infectieziekte mogelijk om een gezond kind op de wereld te zetten.

Zorgtraject in geval van syfilis

Syfilis is een infectieziekte die voornamelijk via seksueel contact wordt overgedragen. Er bestaat geen vaccin tegen.
Als de ziekte vroegtijdig opgespoord wordt, is een effectieve behandeling met antibiotica mogelijk.

Tijdens de zwangerschap kan de bacterie via de moederkoek doorgegeven worden aan de foetus. In dertig procent van de gevallen levert dat geen probleem op voor de foetus. Bij de overige zeventig procent heeft de foetus een verhoogd risico op afwijkingen: huidafwijkingen, rhinitis, een vergrote lever, doofheid en oog-, bot- en tandafwijkingen.

Als bij de bloedtest die voorafgaat aan een vruchtbaarheidsbehandeling syfilis vastgesteld wordt (zowel bij de man als bij de vrouw), zullen we de ziekte eerst behandelen met antibiotica. Zo willen we voorkomen dat de infectie in een toekomstige zwangerschap doorgegeven wordt aan de baby.
De vruchtbaarheidsbehandeling zal met andere woorden uitgesteld moeten worden.