Consulteer de meest gestelde vragen

Ik heb onvoldoende medicatie, kan een vriend(in) of familielid nieuwe medicatie komen ophalen in het ziekenhuis? 

Je mag aan je partner, familielid of kennis vragen om dit voor jou te doen. Let wel, deze persoon moet een geldige identificatie van jou kunnen voorleggen. Jouw e-ID moet eveneens ingelezen worden om medicatie correct af te leveren en om de derdebetalersregeling van de mutualiteit toe te kunnen passen indien je recht hebt op MBV-terugbetaling.