Consulteer de meest gestelde vragen

Ik heb voor mijn vorige behandeling het document ‘Toestemming voor medische begeleide voortplanting’ reeds ondertekend. Moet ik dit opnieuw ondertekenen bij een volgende poging?

Nee, indien het type van de behandeling niet verandert, dient dit document enkel ondertekend te worden voor de start van je eerste behandeling. 

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.