Consulteer de meest gestelde vragen

Ik heb voor mijn vorige behandeling het document ‘Toestemming voor medische begeleide voortplanting’ reeds ondertekend. Moet ik dit opnieuw ondertekenen bij een volgende poging?

Nee, indien het type van de behandeling niet verandert, dient dit document enkel ondertekend te worden voor de start van je eerste behandeling.