Brussels IVF, jouw partner voor nieuw leven

Brussels IVF is het centrum voor reproductieve geneeskunde van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Brussels IVF, gespecialiseerd in de behandeling van onvruchtbaarheid en medisch begeleide voortplanting (MBV), geniet internationale faam als pionier in de ontwikkeling en toepassing van medisch begeleide voortplantingstechnieken (MBV). Sinds ons ontstaan in 1983 zijn al meer dan 48.000 baby’s geboren dankzij behandelingen in ons centrum.

Onze visie

Er is niets zo waardevol als een mensenleven en niets zo bijzonder dan zo’n leven op de wereld zetten.
Dat is helaas niet voor iedere wensouder zo eenvoudig. De overtuiging van Brussels IVF is dat jouw kinderwens alle kansen verdient.

Van de collega aan het onthaal tot de onderzoekers en vroedvrouwen en artsen: iedereen is bij ons topexpert in zijn domein. Samen met jou hebben we éénzelfde doel: de wens op een gezond kind dat alle kansen krijgt om zich in de beste omstandigheden te ontwikkelen.

Onze missie en engagementen

Exelleren in zorg, onderzoek en kennisdeling

  • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren om hen zo te helpen bij het verwekken van gezonde kinderen.
  • 100% toewijding voor onafhankelijke en innovatieve studies met betrekking tot alle aspecten van menselijke vruchtbaarheid
  • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden te vergroten door onze expertise en kennis te delen via onderwijs, training en communicatie.

Jouw slaagkansen in ons centrum

Het is moeilijk om jouw individuele slaagkans bij een fertiliteitsbehandeling te voorspellen. Hoe groot je slaagkans is, hangt nauw samen met het vruchtbaarheidsprobleem waarmee je te maken hebt.

Tijdens de intake-consultatie en op basis van beschikbare resultaten zal de arts proberen een zo accuraat mogelijke inschatting te maken.

We kunnen wel enkele algemene slaagpercentages meegeven zodat je een beter inzicht hebt in de behandelingsopties. In het algemeen kunnen we zeggen dat een MBV-behandeling in veel situaties een goede prognose biedt. Maar de behandeling biedt helaas geen garantie op de geboorte van een kind.

Slaagkansen bij IVF/ICSI:​
In Brussels IVF tonen de resultaten voor vrouwen jonger dan 36 jaar dat 47% van de vrouwen die starten met IVF-ICSI zal bevallen na de eerste behandelingscyclus. Indien zij die niet bevielen na de eerste cyclus, een tweede cyclus aanvatten, zullen 63 van de oorspronkelijke 100 vrouwen bevallen van een kind. Na de derde behandelingscyclus zal 74% bevallen zijn.

Bij het stijgen van de leeftijd  (> 36 jaar) van de wensmoeder, dalen de slaagkansen van de behandeling gevoelig. Voor de groep vrouwen van 40 tot 42 jaar zullen na de eerste behandelingscyclus slechts 10% bevallen.

Kortom, daar waar in de jongste leeftijds-categorie bijna 9 op de 10 vrouwen bevallen zullen zijn na zes behandelingscycli, is dat in de groep van 40 tot 42-jarigen slechts 45%.

Uiteraard bestaan er ook verschillen in slaagkans tussen de verschillende behandelingscentra. De jaarlijkse Belgische rapportering toont doorgaans een grote variatie in slaagkans tussen de Belgische centra van ongeveer 10% tot 40% per eerste embryotransfer bij vrouwen jonger dan 36 jaar.

Slaagkansen bij kunstmatige inseminatie:
In het algemeen kunnen we zeggen dat de statistische kans op een kind bij kunstmatige inseminatie (IUI) voor wensmoeders tot 36 jaar

  • 50% bedraagt binnen de zes cycli in geval van inseminatie met sperma van de partner
  • 61% bedraagt binnen de zes cycli in geval van inseminatie met donorsperma

Voor vrouwen ouder dan 37 jaar liggen de percentages in beide situaties gevoelig lager.

Wetenschappelijk onderzoek

Als onderdeel van een universitair ziekenhuis vormt wetenschappelijk onderzoek een vast onderdeel van onze activiteit. Mede dankzij de wetenschappelijke drive heeft ons centrum van bij de oprichting een pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling en verbetering van reproductieve technieken. Zo stonden we in 1992 aan de wieg van de revolutionaire bevruchtingstechniek ICSI, waarbij één zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd. Wereldwijd gebeuren vandaag 70% van de IVF-behandelingen met deze techniek.

Maar ook op andere vlakken is de voorbije jaren spectaculaire vooruitgang geboekt. Zo werd het bv. mogelijk om embryo’s genetisch te onderzoeken voor ze teruggeplaatst worden in de baarmoeder eicellen in te vriezen, en onrijpe eicellen in het labo te laten rijpen (IVM) en daarna te bevruchten. Ook om de vruchtbaarheid te vrijwaren bij een kankerdiagnose introduceerden we nieuwe, innovatieve technieken zoals de testiculaire stamcelcryopreservatie en ex-vivo IVM.

Continu gebeurt onderzoek in onze kliniek maar ook in het labo om de technieken te kunnen optimaliseren, voor jou en voor alle toekomstige wensouders. Wanneer het voor jouw behandeling waardevol kan zijn om deel te nemen aan een studie, zal je hierover steeds op voorhand geïnformeerd worden.

Brussels IVF maakt eveneens deel uit van een netwerk van onderzoeksinstellingen en fungeert als motor van internationale samenwerking. Zo is er nauwe samenwerking met andere universiteiten, zowel in België als in het buitenland. Ons centrum is ook mede-oprichter en al jarenlang actief lid van ESHRE, de European Society of Human Reproduction and Embryology. De organisatie heeft als doel de interesse voor en de kennis over reproductieve biologie en geneeskunde te bevorderen door onderzoek te stimuleren en kennis en nieuwe inzichten te delen.

Kwaliteit

Onze zorg en medische activiteit is gebaseerd op een geaccrediteerd kwaliteitszorgsysteem. Dit betekent dat we onze procedures en ons zorgprogramma continu kritisch evalueren, door zowel intern als externe audits.

We monitoren en evalueren ons slaagpercentage, het verloop van de zwangerschap, de gezondheid van moeder en baby en de feedback van onze patiënten.

Zowel onze klinische activiteit als de labowerking zijn ISO gecertificeerd.

Reeds in 2005 behaalde het laboratorium voor Medisch Begeleide Voortplanting (MBV) een ISO-15189-accreditatie. Deze ISO-norm is, hoewel vrij uniek in België,  het strengste certificaat in de medische laboratoriumwereld en al vele jaren lang dé norm in de Brussels IVF-laboratoria.

Voor klinische zorg behaalde Brussels IVF het ISO-certificaat voor Zorg en Welzijn (EN-15224). Deze norm legt de nadruk op het zorgproces en belangrijke aspecten voor de patiënt zoals: heldere communicatie, patiëntveiligheid, patiënttevredenheid, en de beheersing van de risico’s.

Doorheen een vruchtbaarheidsbehandeling wordt in ons centrum ook de grootste zorg en aandacht besteed aan de sluitende identificatie van onze patiënten en hun individuele stalen. Via een elektronisch bewakingsysteem identificeren we jou en je lichaamsmateriaal continu, in het labo en tijdens je behandeling. Bij een behandeling ontvang je daarom in ons centrum een wit identiteitskaartje; de Witness kaart. Ben je als koppel of met donormateriaal in behandeling, dan wordt je partner of de donor ook gekoppeld aan jouw Witness kaart.

Om onze certificaten en kwaliteitslabels te behouden, worden regelmatig interne maar ook externe controles en audits uitgevoerd.

Internationale werking

De voertaal in het ziekenhuis is Nederlands. Niettemin spreken bijna al onze medewerkers minstens Frans en Engels. Waar mogelijk zullen we wensouders verder helpen in hun taal van voorkeur. Deze open houding zorgt er dan ook voor dat patiënten van over de hele wereld hun weg vinden naar Brussels IVF. Wanneer nodig, kan ook op voorhand via het ziekenhuis een tolk ingeschakeld worden. (zie aanvraag tolk)

UZ Brussel gelooft sterk in gelijkwaardigheid van alle individuen en respecteert daarbij elk geloof en elke ideologie. In overleg zijn we steeds bereid om rekening te houden met religieuze of andere factoren die je beschikbaarheid tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden. Niettemin is het erg belangrijk om vooraf te weten dat een vruchtbaarheidsbehandeling een aantal medische en praktische aspecten kan inhouden waarvan niet kan afgeweken worden, in het belang van de behandeling en jouw slaagkansen.

Enkele relevante cijfers (2023)