Praktische zaken voor de start van een MBV-behandeling

Er komt veel informatie op je af wanneer je binnenwandelt in een fertiliteitscentrum. De belangrijkste gegevens zal je daarom steeds op papier of in je digitale dossier kunnen consulteren. Enkele belangrijke praktische zaken zetten we hier voor jou op een rijtje.

First things first: jouw patiëntendossier aanmaken
Als patiënt van Brussels IVF ben je automatisch patiënt van UZ Brussel. Daarvoor is het belangrijk dat je je bij de eerste afspraak correct inschrijft bij de medewerker aan de balie van het ziekenhuis.
Bij je eerste bezoek maken we jouw patiëntendossier aan op basis van je identiteitsgegevens en met een foto.

! Doorloop je een traject als koppel dan dienen beide partners zich in te schrijven bij het eerste bezoek. Dit is nodig om een sluitende identiteitscontrole te kunnen opzetten.

 • Als Belgische patiënt breng je daarvoor je identiteitskaart mee.
 • Buitenlandse patiënten identificeren zich met hun officieel paspoort.

Praktische zaken in vijf grote stappen

Stap 1/5

Jouw dossier en identiteitscontrole

Je dossier aanmaken of je inschrijven voor een ingreep kan:

 • Aan de inschrijvingsbalie van het Kinderziekenhuis (UZ Brussel, ingang F, route 990)
  Open: ma - vrij 6u45 – 18u. (17u30 op vrijdag)
  Gesloten: weekend en feestdagen
 • Aan de algemene inschrijvingsbalie bij de hoofdingang van UZ Brussel (UZ Brussel, ingang A, route 151)
  Open: Ma – vrij na 18u. / Weekends en feestdagen vanaf 7u.

Ook wanneer je over een patiëntendossier in het UZ Brussel beschikt, zal je je bij iedere afspraak opnieuw moeten aanmelden. Dit kan meestal ook aan een elektronische kiosk.
Start je de behandeling als koppel, dan zal jouw dossier aan dat van je partner gekoppeld worden. Het is daarom belangrijk om wijzigingen in jullie relatie (huwelijk, naamswijziging, breuk,...) te melden.
De medische gegevens gelinkt aan jouw behandeling zijn beschikbaar voor alle medewerkers van Brussels IVF die betrokken zijn bij jouw traject. Het dossier kan geconsulteerd worden tot twee jaar na
je behandeling voor de wettelijk vereiste rapportering en opvolging.

Bij een traject waarbij jouw eicellen of zaadcellen behandeld worden in onze laboratoria (inseminatie, IVF of ICSI) zal je ook een IVF witness badge van ons ontvangen. Dit kaartje is jouw Brussels IVF-identiteitskaart. Het wordt gebruikt bij iedere handeling om je/jullie als wensouder(s) én je/jullie lichaamsmateriaal te identificeren. De extra controle gebeurt op basis van Radio Frequency Identity via een tagg die aangebracht wordt op alle rietjes en schaaltjes waarin jullie reproductief lichaamsmateriaal behandeld wordt. Als er een verkeerde combinatie eicellen-zaadcellen zou worden gemaakt, leidt dat automatisch tot een alarmsignaal in het labo.

Stap 2/5

Voor de opstart van je behandeling

Om een behandeling te kunnen starten dient je patiëntendossier in het UZ Brussel correct te zijn aangemaakt en, indien van toepassing, gekoppeld te zijn aan dat van je partner.

 • Het is bij wet bepaald dat we over geldige bloedresultaten moeten beschikken om jouw genetisch materiaal (eicellen en/of zaadcellen) te kunnen behandelen in onze laboratoria. Indien we niet beschikken over een recente serologiebepaling (analyses van hepatitis B (HBsAg, HBsAb, HBcAb), hepatitis C, syfilis en HIV), kan er geen behandeling opgestart worden.
 • Indien er medicatie vereist is voor je behandeling zal dit via een voorschrift digitaal beschikbaar zijn op je elektronische identiteitskaart. Indien de medicatie onder de MBV-terugbetaling valt, dien je deze verplicht af te halen in het centrum van de behandeling: aan de IVF-medicatiebalie in het UZ Brussel (route 985). Andere medicatie dien je met het voorschrift op je ID-kaart af te halen bij een privé apotheek. Je krijgt hierover de juiste instructies mee via je Brussels IVF- zorgverlener.
 • Aanvraag terugbetaling: Indien je onder het systeem van de Belgische mutualiteit valt en jonger bent dan 43 jaar, wordt een groot deel van je behandeling terugbetaald:
  zowel de laboratoriumkost van de IVF-behandeling, als het grootste deel van de stimulatiemedicatie worden maximaal voor zes behandelingscycli betaald door de mutualiteit.
  Ons centrum dient voor een behandeling de aanvraag tot terugbetaling in bij de mutualiteit. Daarop bezorgt de mutualiteit een toestemmingsformulier, soms rechtstreeks aan ons, soms aan jou.
  In het laatste geval moeten we over het toestemmingsformulier beschikken ten laatste op de dag van de eicelpunctie of inseminatie.
  Indien je reeds vorige behandelingen liet uitvoeren in een ander centrum waarvoor je een terugbetaling van je mutualiteit ontving, dien je het toestemmingsformulier op te vragen uit je dossier als je van centrum verandert.
 • Afhankelijk van jouw situatie zal je een afspraak ingepland krijgen bij een fertiliteitsarts met specifieke expertise hierover. Hij of zij wordt je behandelende arts. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij deze arts. Aarzel niet om een nieuwe afspraak of tweede mening te vragen binnen Brussels IVF, moest je nog met vragen of onzekerheden zitten.
  Daarnaast zal je tijdens je behandeling verschillende artsen en hulpverleners ontmoeten tijdens de verschillende contactmomenten (bloedafnames, onderzoeken, puncties,...). Om een persoonlijke opvolging te garanderen, volgt je behandelende arts jouw dossier op en is hij/zij jouw aanspreekpunt tijdens (vervolg)consultaties voor het bespreken van resultaten en bepalen van de verdere behandeling. Omwille van ons grote team kunnen resultaten onderling besproken worden en kan intern een second opinion gevraagd worden indien jouw dossier daar baat bij heeft.

Stap 3/5

Regelgeving in België

De Belgische regelgever heeft verschillende regels en voorwaarden geformuleerd voor Medisch Begeleide Voortplanting die gelden voor fertiliteitscentra en wensouder/patiënt.

 1. De terugbetaling:
  Patiënten die onder het systeem van de Belgische mutualiteit vallen, kunnen zes maal een beroep doen op terugbetaling, dit zowel voor kunstmatige inseminatie als voor IVF/ICSI.
  Dit kan enkel indien de vrouw die de behandeling ondergaat jonger is dan 43 jaar. Hiervoor geldt je leeftijd op de dag van de inseminatie van de eicellen.
  Je mag m.a.w. niet later dan de dag vóór je 43ste verjaardag een kunstmatige inseminatie ondergaan of een eicelpunctie met onmiddellijke bevruchting in het labo.
 2. Leeftijd voor behandeling:
  Er werd een wettelijke leeftijdsgrens bepaald voor het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling. Voor een embryotransfer (eventueel met gedooide embryo's) kom je in aanmerking tot je 47ste levensjaar (de dag voordat je 48 wordt). Deze regel geldt voor alle vrouwen die een MBV-behandeling ondergaan, ook bij niet-terugbetaalde pogingen. Omwille van de slaagkansen van een behandeling die sterk samenhangen met de leeftijd, hanteert ons centrum strikte leeftijdsgrenzen binnen de wettelijke maxima.
 3. Aantal embryo's:
  De wetgever beperkt het aantal embryo's die per IVF/ICSI-cyclus teruggeplaatst mogen worden. Het doel daarvan is om de kans op meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden. Een meerlingzwangerschap houdt immers een verhoogd risico in voor moeder en baby's. In de praktijk zal ons centrum steeds de voorkeur geven aan optimale kansen via de terugplaatsing van één embryo.
 4. Serologie vrouw en partner:
  De Belgische regelgever vraagt aan het centrum van behandeling om over recente bloedresultaten te beschikken van de wensouders wanneer hun lichaamsmateriaal (eicellen, zaadcellen,...) er behandeld wordt. Je wordt daarom gevraagd om voor je behandeling bloed te laten prikken en kan gevraagd worden dit eventueel te herhalen later in je/jullie traject.

Stap 4/5

Tijdens behandeling: Instructies en opvolging

Opvolging: Tijdens een behandeling wordt je menstruele cyclus nauw opgevolgd. Indien er medicatie aan te pas komt, volgen we ook op hoe je lichaam hierop reageert. Daarvoor zijn regelmatig bloedafnames en vaginale echografieën van je eierstokken vereist. Je kan deze op afspraak in Brussels IVF laten uitvoeren.
Indien de pendel niet evident is kan je ook opteren om deze onderzoeken extern, dichter bij huis, te doen. Je vraagt hiervoor een instructieblad aan tijdens de counseling.
Voor een bloedprik kan je vaak terecht bij je huisarts, een thuisverpleegkundige of een extern labo. Voor de echografie kan je soms bij je eigen gynaecoloog terecht. Het is dan belangrijk dat de resultaten ons team van de Dagelijkse Monitoring (DM) bereiken voor 13u. Zo kunnen ze besproken worden met de arts en kan je tijdig de juiste instructies krijgen.
Let wel! Voor de verwerking van externe analyses wordt een administratieve kost aangerekend.

Heb je extra medicatie nodig tijdens je behandeling? Meld dit aan een collega van de Dagelijkse Monitoring (DM) of bij je bloedafname aan de balie. Brussels IVF zorgt voor een nieuw voorschrift. Indien de medicatie onder de terugbetalingsvoorwaarden valt, dien je deze opnieuw af te halen in het centrum van behandeling.

De instructies op basis van jouw resultaten, ontvang je rechtstreeks via telefoon van de DM, in de Robin-app van Brussels IVF of via het patiëntenportaal van UZ Brussel. Bij aanvang van je behandeling leg je jouw communcatievoorkeur vast via een informed consent tijdens de counseling.

Een zaadstaal produceren: Indien je tijdens jullie behandeling een spermastaal moet produceren, zal daarvoor een afspraak gemaakt worden via de DM. De datum zal afhankelijk zijn van de planning van de inseminatie of eicelpunctie bij de vrouw. De afspraak wordt gekoppeld aan de afspraak van je vrouw.

Stap 5/5

Opvolging van de zwangerschap en feedback

Na een succesvolle behandeling zal Brussels IVF je zwangerschap opvolgen tot ongeveer 7 weken zwangerschap (5 weken na de embryotransfer) indien deze positief evolueert. Nadien wordt je zwangerschap verder opgevolgd door je eigen gynaecoloog of huisarts.

Natuurlijk zullen we verder informeren naar het verloop van je zwangerschap en zelfs tot na de geboorte contact houden.
Je zal van ons een vragenlijst toegestuurd krijgen via followupbrusselsivf@uzbrussel.be kort na de voorziene bevallingsdatum.
De bevraging is enerzijds vanuit een persoonlijke betrokkenheid: we willen graag weten of de behandeling succesvol was en hoe jullie het stellen.
Anderzijds kadert deze opvolging in het wetenschappelijk onderzoek dat we permanent voeren naar zwangerschappen ontstaan en kinderen geboren uit een vruchtbaarheidsbehandeling.
Bovendien is er ook de wettelijke verplichting om statistische gegevens te verzamelen over (de gezondheid van) onze patiënten en de kinderen die geboren werden na een MBV-behandeling.
Je dossier kan dus tot 2 jaar na de behandeling geconsulteerd worden.

Daarnaast willen we ook jouw/jullie tevredenheid over onze dienstverlening opvolgen. Via regelmatige tevredenheidsenquêtes (via feedbackbrusselsivf@uzbrussel.be) willen we onze dienstverlening continu verbeteren. Onze kwaliteitsverantwoordelijke organiseert eveneens aanvullend focusgroepen met (ex)patiënten om de resultaten van deze enquête verder te kunnen bevragen. We danken jou dus alvast voor het invullen van deze vragenlijsten om onze dienstverlening, en de zorg aan toekomstige wensouders, verder te kunnen optimaliseren.

Veel gestelde vragen over praktische aspecten van een fertiliteitstraject

Leeftijdsgrenzen voor een fertiliteitsbehandeling

De kans van een vrouw om zwanger te worden, hangt samen met haar leeftijd. Daarom hanteert ons centrum voor verschillende behandelingen leeftijdsgrenzen.

Aantal terug te plaatsen embryo’s in een IVF/ICSI-behandeling

(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo’s toegestaan -afhankelijk van hun kwaliteit.

De visie van Brussels IVF is dat we per behandeling streven naar 1 gezond kind en een optimale zwangerschap. De praktijk kan dus, binnen het wettelijk bepaalde maximum, afwijken. Het aantal terug te plaatsen embryo’s wordt steeds individueel bekeken in samenspraak met je arts.

Een embryotransfer kan tot je en met je 47ste levensjaar (de dag voordat je 48 wordt). Dit is de wettelijke maximumleeftijd in België.

Is Medisch Begeleide Voortplanting terugbetaald?

Patiënten met Belgische mutualiteit krijgen onder bepaalde voorwaarden verschillende kosten van hun MBV-behandeling zes keer terugbetaald. Als patiënt betaal je dan enkel nog remgelden voor consultaties en ingrepen. Deze terugbetaling is ook gekoppeld aan een maximumleeftijd.

Wat is de leeftijdsgrens voor terugbetaling in België?

De leeftijdsgrens om gebruik te maken van de terugbetaling van de laboratoriumkosten en de stimulatiemedicatie is 43 jaar.

Dit betekent dat de Belgische mutualiteit tussenkomt in deze kosten van de behandeling indien de bevruchting van de eicellen (via kunstmatige inseminatie of in het labo via IVF of ICSI) plaatsvindt vóór je 43ste verjaardag.

Patiënten met Belgische mutualiteit krijgen onder bepaalde voorwaarden de kosten van hun MBV-behandeling zes keer terugbetaald.

Wat zijn de interventies en kosten waarmee mijn MBV-behandeling gepaard kan gaan?

Volledige informatie over de kost van je MBV-behandeling kan je opvragen tijdens het gesprek met je counselor of bij ons Contact Center (info@brusselsivf.be).

 • De medische zorg in een MBV-behandeling wordt ambulant verstrekt, tenzij hospitalisatie noodzakelijk is.
 • De prijzen die op financiële documenten vermeld worden, gelden steeds voor één MBV-behandeling.
 • Medicatie is nooit inbegrepen in de prijs van de behandeling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze maakt voor een groot stuk deel uit van de terugbetaling voor Belgische patiënten binnen de mutualiteitsvoorwaarden.
 • Indien verschillende behandelingen gecombineerd worden, moeten de bedragen die overeenstemmen met die behandelingen, opgeteld worden.

! Bijkomende onderzoeken en ingrepen (hysteroscopie, hyfosy, etc.) worden apart aangerekend. Als zich in de loop van je behandeling een aanpassing of extra ingreep opdringt (vb. chirurgische ingreep wanneer er geen zaadcellen gevonden worden in het geleverde staal) brengt dat een wijziging mee van je financiële overeenkomst. De kosten van die ingreep (en de eventuele anesthesie) zullen extra aangerekend worden.

Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling door de mutualiteit?

1) Er worden maximum zes MBV-cycli terugbetaald

 • 6 cycli coïtustiming (met gebruik van stimulatiemedicatie),
 • 6 cycli van kunstmatige inseminatie (met gebruik van stimulatiemedicatie)
 • én 6 cycli met IVF of ICSI

Indien je reeds in een ander centrum een MBV-behandeling onderging, tellen deze mee in de 6 cycli. Ook bij een volgend kind, wordt de teller niet opnieuw op nul gezet.

Zowel de stimulatiemedicatie en de bevruchting in het labo vallen onder dit MBV-forfait.

Als cycli wordt beschouwd: iedere stimulatietraject met eicel pick-up (of inseminatie). Een terugplaatsing van een gedooid embryo (FET) telt niet als een ‘cyclus’. Dat zijn a.h.w. extra kansen binnen 1 terugbetaalde cyclus.
Als er bevruchting heeft plaatsgevonden – hetzij via IUI, hetzij via IVF/ICSI in het labo – geldt dit als een ‘cyclus’. Als er geen eicellen gevonden werden, telt de MBV-poging niet mee in het aantal terugbetaalde cycli.

2) De terugbetaling geldt voor vrouwen tot en met 42 jaar. Dit is de leeftijd op de dag van de bevruchting van de eicellen. Je mag m.a.w. niet later dan de dag vóór je 43ste verjaardag een kunstmatige inseminatie ondergaan of een eicelpunctie met onmiddellijke bevruchting in het labo).

3) De aanvraag voor terugbetaling dient goedgekeurd te zijn voor start van de behandeling. Je hoeft de kosten voor medicatie en bevruchting in het labo niet zelf voor te schieten. De betaling wordt na goedkeuring rechtstreeks met jouw mutualiteit geregeld.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor terugbetaling door de Belgische mutualiteit?

Volledige informatie over de kost van je MBV-behandeling kan je opvragen bij ons Contact Center (ivf_fin@uzbrussel.be) of tijdens het gesprek met je counselor.
De voorgeschreven medicatie wordt onmiddellijk betaald bij afhaling aan de medicatiebalie.
Bij een IVF/ICSI behandeling dient een voorschot betaald te worden voorafgaand aan de eicelpunctie. Indien woonachtig in het buitenland, betaal je de volledige kost vooraf.

Aanvullende privé-ziekteverzekeringen dekken zelden MBV-gerelateerde kosten. Er zijn wel maatschappijen die in de mogelijkheid voorzien, maar ook dan hangt het vaak af van de voorwaarden in de specifieke polis. De enige die je hierover uitsluitsel kan geven is de verzekeringsmakelaar.

Geldt de terugbetaling voor een tweede of derde kinderwens?

De terugbetaling geldt in België voor zes behandelcycli (zes cycli coïtustiming met stimulatiemedicatie, zes cycli inseminatie met stimulatiemedicatie én zes IVF / ICSI cycli) ongeacht het aantal kinderen dat je graag gehad had. In sommige buurlanden komt de teller opnieuw op nul na een eerste kind. In België is dit niet het geval en gelden er zes terugbetalingen per vrouw.

Is donormateriaal terugbetaald?

Het gebruik van donormateriaal is nooit terugbetaald. Dit zal dus een bijkomende kost zijn. Hierover word je op voorhand geïnformeerd als dit deel uitmaakt van je behandeling.

Hoe wordt de start van een behandeling formeel bevestigd?

Voor de start van je behandeling zal je via het ondertekenen van “geïnformeerde toestemmingen” en contracten de nodige toestemming geven voor je behandeling.
Als je de behandeling ondergaat als koppel dan moeten jullie beiden tekenen voor akkoord.

Je zal in deze geïnformeerde toestemming een beslissing nemen over verschillende aspecten van je behandeling, zoals bijvoorbeeld:

 •  de bestemming van de embryo’s die jullie niet meer wensen te gebruiken
 • de medewerking aan wetenschappelijk onderzoek
 • het gebruik van donormateriaal

Wanneer kan ik mijn behandeling opstarten?

Je startdatum wordt bepaald in samenspraak met Brussels IVF en zal bij een eerste poging meegedeeld worden tijdens het gesprek met de counsellor.

Voor ovulatie-inductie en inseminatie kan er vaak opgestart worden tijdens de menstruele cyclus volgend op het gesprek met de counsellor.

Voor IVF/ICSI/IVM wordt een startdatum vastgelegd. Dit doen we om te vermijden dat teveel patiënten tegelijk zouden opstarten en ons labo overbevraagd wordt. Zo garanderen we dat iedere patiënt mag vertrouwen op optimale omstandigheden tijdens haar traject.

Wat is een IVF witness kaart?

Je ontvangt bij je eerste kunstmatige inseminatie of eicelpunctie een IVF Witness badge van de vroedvrouw. Dit is een wit kaartje met je gegevens (en die van je partner) op.

Het is eigenlijk jouw elektronische identiteitskaart in ons centrum. Deze hebben we nodig telkens wanneer we met jouw lichaamsmateriaal aan de slag gaan en wordt tijdens hele proces van een vruchtbaarheidsbehandeling gebruikt om de correcte en sluitende identificatie van onze patiënten en hun individuele stalen te kunnen garanderen.

Je brengt dit kaartje bij iedere interventie mee. Bij verlies van het kaartje zal 20€ aangerekend worden om deze te vervangen.

Moet ik mij bij iedere afspraak in het ziekenhuis inschrijven?

Voor je naar je consultatie, interventie of ingreep gaat, dien je je steeds in het UZ Brussel aan te melden. Dit kan vaak via de elektronische kiosk (ingang Kinderziekenhuis of hoofdingang UZ Brussel).

Indien je echter een armbandje dient te krijgen, meld je je aan bij de medewerker aan de balie (vb. staal geven, inseminatie, eicelpunctie, terugplaatsing, ingreep,…).
Je volgt dan de instructies op je inschrijvingsformulier om tot aan de plaats van je afspraak te komen.

Kan ik een kopie van mijn dossier krijgen?

Brussels IVF houdt alle onderzoeken en behandelingen nauwgezet bij in jouw persoonlijke patiëntendossier. Indien je hiervan een kopie wenst te ontvangen, kan je deze aanvragen via info@brusselsivf.be.

Via het e-health-gezondheidsplatform kan je in de meeste gevallen resultaten van onderzoeken zoals bloedafnames zelf raadplegen.

Hoe gebruik ik de Robin-app?

In plaats van instructies telefonisch te ontvangen kan je opteren om deze via een beveiligde mobiele applicatie te ontvangen die gekoppeld is aan jouw identiteitskaart en jouw patiëntendossier in Brussels IVF. Bij iedere instructie dien je aan te geven of deze voor jou duidelijk was. Indien dat niet het geval is, zal de DM jou alsnog opbellen.

Via de app kan je de instructies ook herbekijken, basisinformatie opzoeken over je behandeling en veelgestelde vragen consulteren.

Lees meer over de mobiele applicatie van Brussels IVF.

Patiëntenportaal UZ Brussel
Digitale informatie over je behandeling en embryologie

UZ Brussel beschikt over portaalsites om op een beveiligde elektronische manier gegevens uit te wisselen met zijn patiënten. Via de module van Brussels IVF willen we jou/jullie grondig informeren tijdens de behandeling en je zo efficiënt mogelijk medische instructies geven.

Het patiëntenportaal biedt ook embryologische informatie aan patiënten die een IVF-, ICSI- of PGT-behandeling ondergaan. Tussen de eicelpunctie en de embryotransfer krijg je informatie over het aantal bevruchte eicellen, de kwaliteit van de embryo’s en het aantal terugplaatsbare embryo’s. Indien je opteert voor informatie via het portaal zal je niet meer opgebeld worden door een medewerker van de Dagelijkse Monitoring (DM).

Ga naar het UZ Brussel Patiëntenportaal.

Hoe verloopt een eicelpunctie?

In Brussels IVF is een eicelpunctie een ambulante ingreep die standaard onder lokale verdoving gebeurt. Enkel omwille van medische of persoonsgebonden redenen kan vooraf, in samenspraak met de arts, beslist worden om tot een volledige verdoving over te gaan. Dit dient steeds voor de start van de behandeling geregeld te worden.

Moet ik voor iedere bloedafname en echografie tijdens mijn behandeling naar het UZ Brussel komen?

Enkel de eerste bloedafname van je geplande behandeling dient om praktische en administratieve redenen in Brussels IVF te gebeuren. Dit wordt normaal gecombineerd met het ophalen van je medicatie. Er geldt een uitzondering voor patiënten die in het buitenland wonen.

Van zodra je behandeling opgestart werd, kan je een stuk van de onderzoeken (bloedafname, echo) dichter bij huis laten uitvoeren, indien je dit wenst. Je vraagt daarvoor tijdens de counseling een instructieblad aan. De resultaten dienen ons steeds ten laatste om 13u te bereiken om correct verwerkt te kunnen worden en om jou tijdig van instructies te voorzien.

Opgelet: Er zal een administratieve meerkost aangerekend worden voor de verwerking en analyse van  externe resultaten.

Hoe maak ik een spermastaal?

Ter hoogte van de Dageenheid van Brussels IVF zijn er aparte, discrete kamers voorzien waar je via masturbatie een staal kan produceren.
Het kamertje beschikt over een bed, wastafel en toilet. Er is ook een televisie met relevante kanalen en wifiverbinding beschikbaar.

Het is belangrijk dat je het volledige ejaculaat opvangt. Indien dat niet zou lukken, dien je dit te melden. Het resultaat van het labo-onderzoek of de behandeling kan er immers door beïnvloed worden.

Wat is een goed zaadstaal?

De kwaliteit van een zaadstaal wordt bepaald door verschillende factoren. Het volume van het semen moet minstens 1,4 ml zijn met een concentratie van 14 miljoen zaadcellen per milliliter. Ook de mobiliteit, het aantal normale vormen en de vitaliteit zijn belangrijk. Deze moeten respectievelijk > 30%, >4% en meer dan >58% zijn om van een goede kwaliteit te spreken.

Spermakwaliteit NL