Wetenschappelijk onderzoek in Brussels IVF

Als je deze website bezoekt, droom je waarschijnlijk van gezinsuitbreiding en zoek je daarbij eventueel medische begeleiding. Wij hopen van harte dat Brussels IVF ook jou zal kunnen helpen.

Meer dan 48 000 kinderen werden reeds geboren na een fertiliteitsbehandeling in UZ Brussel. In juli 2023, exact 45 jaar na de geboorte van de eerste IVF baby, staat de teller wereldwijd op meer dan 8 miljoen kinderen die geboren werden dankzij IVF.

De kennis van reproductieve geneeskunde vandaag is er dankzij uitvoerig en continu onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek maakt dan ook een essentieel onderdeel uit van het DNA van Brussels IVF.

Mede door haar wetenschappelijke drive heeft ons centrum van bij de oprichting in 1984 een pioniersrol gespeeld – vaak samen met het Centrum Medische Genetica (CMG) in UZ Brussel – in de ontwikkeling en het verbeteren van reproductieve technieken.

Brussels IVF maakt ook deel uit van een netwerk van onderzoeks- en behandelingsinstellingen en stimuleert als dusdanig internationale samenwerking. Ons centrum is medeoprichter en al jarenlang actief lid van ESHRE, de European Society of Human Reproduction and Embryology.

Medische vooruitgang vereist continu wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de bijdrage van vele patiënten die bereid zijn om lichaamsmateriaal (eicellen, zaadcellen, embryo’s) af te staan voor het fundamenteel onderzoek trachten we de behandeling en slaagkansen voor toekomstige wensouders te optimaliseren.

Naast dit fundamenteel onderzoek is er ook het continue klinisch onderzoek. Meerdere klinische studies, in alle facetten van de fertiliteitsproblematiek, worden uitgevoerd om steeds de beste en de nieuwste behandelingen en technieken  te kunnen voorstellen aan toekomstige patiënten. Dit laat ons toe om, buiten de routinebehandeling, ook nieuwe behandelingen aan te  bieden in studieverband. Deze kunnen soms voor jouw persoonlijke situatie een meerwaarde zijn.

Klinische studies

Ons centrum doet aan onderzoek binnen alle domeinen binnen de reproductieve geneeskunde. Klinische studies kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van een fertiliteitsbehandeling, gaande van het medicatieprotocol, een ingreep, het contact met zorgverleners en de patiëntbeleving tot de verwerking in onze laboratoria.

In al deze domeinen werken fertiliteitsartsen en -embryologen nauw samen met de onderzoekers van Brussels IVF zelf, of met een onderzoeksgroep van de faculteit geneeskunde van de VUB. Brussels IVF werkt ook samen met internationale onderzoeksgroepen en farmaceutische bedrijven.

Alle studies in ons centrum dienen eerst goedkeuring te krijgen van de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel en/of de desbetreffende overheidsinstantie. Zo heb jij de garantie dat een studie voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitscriteria, rapporteringsverplichtingen en richtlijnen inzake patiëntengegevens.

Indien een lopend onderzoek mogelijks een meerwaarde kan betekenen voor jouw behandeling, zal je arts dit met jou/jullie bespreken. Je wordt dan tijdens je traject begeleid door een gespecialiseerde studie-counselor.

Aangezien er onderzoek gebeurt in alle domeinen van een fertiliteitstraject, kan het gebeuren dat jij of je partner gecontacteerd worden door een onderzoeker van Brussels IVF indien jullie situatie voldoet aan de onderzoekscriteria. Een fertiliteitsarts, embryoloog of studieverpleegkundige zal je contacteren en informatie geven over de studie en de opties voor jouw traject.

Soms heeft onderzoek een rechtstreekse impact op jouw traject. In sommige gevallen is er geen rechtstreeks voordeel voor jou/jullie maar zal het onderzoek wel nieuwe inzichten generen en een invloed kunnen hebben op de resultaten en opties voor nieuwe behandelingen van toekomstige wensouders.

Een studie of onderzoek is pas mogelijk wanneer je hier op voorhand expliciet jouw akkoord voor geeft aan de hand van een “geïnformeerde toestemming” door de ondertekening van een consent form.

Onze studie-activiteiten maken niet enkel deel uit van de academische doelstellingen van ons centrum maar ze zijn ook belangrijk voor ons geaccrediteerd kwaliteitszorgsysteem

Dat wil zeggen dat we de kwaliteit van ons zorgprogramma ook opvolgen via studies bij patiënten. Zo evalueren we onze (nieuwe) fertiliteitsprogramma’s steeds op het resultaat dat ze hebben:

  • effecten voor de patiënt,
  • slaagpercentage,
  • verloop van de zwangerschap,
  • gezondheid van moeder en baby.

Wetenschappelijk onderzoek

Aan de faculteit Geneeskunde van de VUB vormen zeven onderzoeksgroepen samen de cluster ‘Reproductieve Genetica en Regeneratieve Geneeskunde’ of REGE.

Ons centrum is nauw verbonden aan verschillende onderzoeksgroepen binnen deze cluster. Fundamenteel (of academisch) wetenschappelijk onderzoek is een absolute vereiste om reproductieve behandelingen te blijven verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek op reproductief lichaamsmateriaal is enkel mogelijk met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Het gaat dan over onderzoek op eicellen, zaadcellen of embryo’s, die je niet meer kan, mag of wil gebruiken in het kader van jouw behandeling.

Om dit onderzoek op lichaamsmateriaal te kunnen voeren, tekenen wensouders bij de counselor, vóór de opstart van een traject, standaard de nodige geïnformeerde toestemmingen. Je beslist hierin of jouw reproductief lichaamsmateriaal gebruikt mag worden voor onderzoek alvorens het te vernietigen of het onmiddellijk vernietigd dient te worden. Over gameten beslis je individueel: als vrouw over je eicellen, als man over je zaadcellen. Over embryo’s neem je als koppel samen een beslissing.
In de toestemming beslis je niet enkel over de medewerking aan onderzoek maar ook aan welke onderzoeksdomeinen en/of specifieke projecten je wenst deel te nemen, en over het delen van je patiëntgegevens.

Indien je toestemt om afstand te doen van reproductief lichaamsmateriaal voor opleiding of wetenschappelijk onderzoek, kan het gebruikt worden voor onderzoek in verschillende domeinen:

1. Opleiding van het laboratoriumpersoneel

Om moeilijke technieken (bv. micro-injectie van eicellen, het invriezen en dooien van gameten en embryo’s, het weghalen van één of meer cellen uit embryo’s (embryobiopsie) en het leren uitvoeren van een genetische test op gameten en embryo’s) kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren, hebben onze medewerkers eerst een opleiding nodig met echte geslachtscellen en embryo’s.

2. Wetenschappelijk onderzoek in vijf domeinen

  • Domein A – Verbeteren van laboratoriumtechnieken
  • Domein B – Kennis van embryonale ontwikkeling en innesteling van het embryo in de baarmoeder
  • Domein C – Kennis van de genetische toestand van het embryo
  • Domein D – Embryonaal stamcelonderzoek
  • Domein E – Kennis over en toepassing van genoomwijziging

Indien je instemt met wetenschappelijk onderzoek maar je gameten of embryo’s zijn niet geschikt of nodig voor wetenschappelijk onderzoek of opleiding op dat ogenblik, zullen ze worden vernietigd.

Elsie Nulens
Vroedvrouw en coördinator Klinische Studies

Prof. Hilde Van de Velde
Klinisch embryoloog en coördinator Wetenschappelijk Onderzoek in het labo MBV

Onderzoek in het UZ Brussel

Brussels IVF maakt deel uit van het UZ Brussel. Om wetenschappelijke of klinische studies vorm te kunnen geven, dient ons centrum goedkeuring te verkrijgen van de Commissie Medische Ethiek. Alle studies dienen te voldoen aan de overkoepelende voorwaarden en kwaliteitsvereisten.

Lees meer over:

AdobeStock_276139080

Geïnformeerde toestemming en bijlage Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek op reproductief lichaamsmateriaal (eicellen, zaadcellen en embryo’s) is enkel mogelijk met jouw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Het gaat dan over lichaamsmateriaal of embryo’s die niet gebruikt kunnen worden in het kader van jouw behandeling.

Om meer te weten te komen over de onderzoeksdomeinen en lopende projecten op reproductief materiaal, vind je hier de bijlage Wetenschappelijk Onderzoek: