Consulteer de meest gestelde vragen

Hoe wordt het gebruik van donormateriaal in België opgevolgd?

Het gebruik van donormateriaal is wettelijk geregeld in de geconsolideerde wet van 6 juli 2007 betreffende Medisch Begeleide Voortplanting.

Sinds 1 januari 2024 is ieder fertiliteitscentrum in België verplicht via een nationale databank de kwantitatieve beperking van het reproductief materiaal en het gebruik van dit donormateriaal te registreren. In de databank wordt iedere donor, zowel anonieme als gekende donoren, via zijn/haar unieke code geregistreerd met de hieraan gekoppelde acceptor(en). Op deze manier kan continu het quotum van zes gezinnen gecontroleerd en opgevolgd worden. Indien een donor of doneuse gekoppeld is aan zes gezinnen, wordt deze geblokkeerd voor gebruik in België.

Meer info in deze begeleidende brief.

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.