Consulteer de meest gestelde vragen

Waarvoor dient het infuus bij eicel pick-up?  

Het infuus geeft een intraveneuze toegangsweg zodat er indien nodig snel medicatie kan gegeven worden: bv. bij pijn, een vagale reactie of misselijkheid. De patiënt kan om verschillende redenen pijn hebben: stimulatie, manipulatie en aanprikken van de follikels bij de eicel pick-up en het vullen van de follikels met bloed na het aanprikken. Het infuus dient ook om het vocht- en bloedverlies na eicel pick-up te compenseren.