Consulteer de meest gestelde vragen

Wanneer gaat de embryotransfer niet door?  

Een embryotransfer kan niet doorgaan als er geen rijpe eicellen zijn, wanneer er geen zaadcellen gevonden werden, wanneer er geen bevruchting of deling heeft plaatsgevonden, wanneer de embryokwaliteit slecht is, wanneer er geen genetisch normaal embryo is (in geval van PGT) of in geval van zware ovariële hyperstimulatie.