Consulteer de meest gestelde vragen

Wat gebeurt er als mijn relatie stopt of bij overlijden van 1 van de wensouders?

Wanneer er een scheiding plaatsvindt of de relatie stopgezet wordt, dan houdt het gezamenlijk kinderwensproject op te bestaan. De gameten en/of embryo’s zullen dan niet langer gebruikt kunnen worden voor jouw behandeling. We voeren uit met het materiaal wat er op voorhand vastgelegd werd: schenking voor wetenschappelijk onderzoek, vernietiging of anonieme donatie aan andere wensouders (onder bepaalde voorwaarden).

Bij de start van de behandeling leg je ook contractueel vast wat Brussels IVF met ingevroren zaadcellen of embryo’s dient te doen te doen bij overlijden van een wensouder.

De wetgeving in België bepaald dat in een gezamenlijk wensoudertraject de overlevende vrouwelijke wensouder nog rechten heeft op het ingevroren materiaal van/met haar overleden partner. Dit is enkel het geval als deze partner daar vooraf expliciet akkoord voor gegeven heeft.

De geconsolideerde wet van 6 juli 2007 betreffende MBV bepaalt dat er mogelijkheden zijn tot een post mortem behandeling van 6 maanden tot 5 jaar na het overlijden van de partner.

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.