Consulteer de meest gestelde vragen

Wat gebeurt er met niet teruggeplaatste/boventallige embryo’s?

Boventallige embryo’s kunnen worden ingevroren, vernietigd of gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dit wordt contractueel afgesproken voor start eerste behandeling. Het is in België bij wet verplicht eerst alle embryo’s op te gebruiken alvorens een nieuwe poging te starten.