Consulteer de meest gestelde vragen

Wat wordt in de Belgische mutualiteit gezien als 1 poging Medisch Begeleide Voortplanting?  

Een eicel pick-up uitgevoerd met nadien een injectie met sperma – een bevruchting – wordt aanzien als één poging. Indien er nadien geen bevruchting heeft plaatsgevonden (omwille van geen eicellen of geen zaadcellen) telt dit niet mee als poging. Wanneer er na de bevruchting geen embryo’s zijn om terug te plaatsen telt dit jammer genoeg wel als poging. Alle embryo’s die voortvloeien uit die bevruchting tellen mee voor dezelfde poging. Pas wanneer er opnieuw een punctie en dus bevruchting plaats vindt, wordt dit als een volgende poging aanzien.