Consulteer de meest gestelde vragen

Wat wordt in de Belgische mutualiteit gezien als 1 poging Medisch Begeleide Voortplanting?  

Een eicel pick-up uitgevoerd met nadien een injectie met sperma – een bevruchting – wordt aanzien als één poging. Indien er nadien geen bevruchting heeft plaatsgevonden (omwille van geen eicellen of geen zaadcellen) telt dit niet mee als poging. Wanneer er na de bevruchting geen embryo’s zijn om terug te plaatsen telt dit jammer genoeg wel als poging. Alle embryo’s die voortvloeien uit die bevruchting tellen mee voor dezelfde poging. Pas wanneer er opnieuw een punctie en dus bevruchting plaats vindt, wordt dit als een volgende poging aanzien.  

Sluiten

Verbouwingen Brussels IVF:

Om jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid (VP03) van Brussels IVF. Het einde van de werken is voorzien in midden maart 2024.

De voorbereiding voor een interventie waarbij een opname vereist is (eicelpunctie, (kijk)operatie, …) en nazorg zullen tijdelijk op een andere verpleegeenheid in het UZ Brussel uitgevoerd worden.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  Om dezelfde reden kan je partner of begeleider niet aanwezig zijn tijdens je verblijf.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.