Consulteer de meest gestelde vragen

Wij willen met vakantie gaan. In welke landen is er een risico op besmetting met het Zika-virus?  

Zika is intussen wereldwijd verspreid. Er zijn wel regio’s waar een hoger risico bestaat dan andere. Je vindt meer info via www.wanda.be en kan een wereldkaart met de risicogebieden raadplegen op volgende website.

Als je beslist om in een hoge risicozone op vakantie te gaan, raden wij aan je zo goed mogelijk te beschermen tegen muggenbeten, dit door DEET-bevattende insectenwerende spray te gebruiken en zoveel mogelijk bedekkende kledij te dragen (lange mouwen, lange broeken). De behandeling zal pas kunnen verder gezet worden 3 maanden na terugkeer,  wanneer we er ons van vergewist hebben dat je geen infectie hebt gehad.

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.