Ga terug naar het overzicht

Brochure – wetenschappelijk onderzoek bij Brussels IVF

Om medische vooruitgang te kunnen boeken, is continu wetenschappelijk onderzoek nodig. Dergelijk onderzoek is evenwel niet mogelijk zonder de bijdrage van patiënten die bereid zijn om reproductief lichaamsmateriaal af te staan (eicellen, zaadcellen, embryo’s).
Daarom willen wij u in deze Bijlage WO alle nodige informatie geven op grond waarvan u kan beslissen om eventueel materiaal af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Het kan gaan om materiaal dat niet bruikbaar is voor uw behandeling of om bruikbaar materiaal dat voor u opgeslagen werd d.m.v. vriesbewaring en dat voorbij de wettelijke of de met u overeengekomen bewaartermijn is gekomen. We doen m.a.w. enkel onderzoek met eicellen, zaadcellen en embryo’s die u zelf niet (meer) kan gebruiken.

Download