Ga terug naar het overzicht

Brochure – wetenschappelijk onderzoek bij Brussels IVF

Om medische vooruitgang te kunnen boeken, is continu wetenschappelijk onderzoek nodig. Dergelijk onderzoek is evenwel niet mogelijk zonder de bijdrage van patiënten die bereid zijn om reproductief lichaamsmateriaal af te staan (eicellen, zaadcellen, embryo’s).
Daarom willen wij u in deze Bijlage WO alle nodige informatie geven op grond waarvan u kan beslissen om eventueel materiaal af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Het kan gaan om materiaal dat niet bruikbaar is voor uw behandeling of om bruikbaar materiaal dat voor u opgeslagen werd d.m.v. vriesbewaring en dat voorbij de wettelijke of de met u overeengekomen bewaartermijn is gekomen. We doen m.a.w. enkel onderzoek met eicellen, zaadcellen en embryo’s die u zelf niet (meer) kan gebruiken.

Download
Sluiten

Verbouwingen Brussels IVF:

Om jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid (VP03) van Brussels IVF. Het einde van de werken is voorzien in midden maart 2024.

De voorbereiding voor een interventie waarbij een opname vereist is (eicelpunctie, (kijk)operatie, …) en nazorg zullen tijdelijk op een andere verpleegeenheid in het UZ Brussel uitgevoerd worden.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  Om dezelfde reden kan je partner of begeleider niet aanwezig zijn tijdens je verblijf.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.