Ga terug naar het overzicht

Vragenlijst – Aanvraag behandeling via draagmoederschap

Wensouders die een behandeling via draagmoederschap wensen op te starten, dienen bijgevoegde vragenlijst in te vullen om hun aanvraag te vervolledigen.
Mogen wij vriendelijk vragen om de vragenlijst volledig in te vullen en het ondertekende formulier kan terug te bezorgen via info@brusselsivf.be.

De aanvraag en informatie uit de vragenlijst wordt besproken door het multidisciplinair team verantwoordelijk voor draagmoederschap in het UZ Brussel (samengesteld uit een fertiliteitsarts, obstetricus, psycholoog en 2 vroedvrouwen).

Wanneer de aanvraag tot behandeling niet aanvaard zou worden, wordt je hierover geïnformeerd.
Wanneer binnen het team werd beslist om uitgebreidere screening uit te voeren, zal u gecontacteerd worden om de nodige consultaties vast te leggen.

Download
Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.