Ga terug naar het overzicht

Vragenlijst – Aanvraag behandeling via draagmoederschap

Wensouders die een behandeling via draagmoederschap wensen op te starten, dienen bijgevoegde vragenlijst in te vullen om hun aanvraag te vervolledigen.
Mogen wij vriendelijk vragen om de vragenlijst volledig in te vullen en het ondertekende formulier kan terug te bezorgen via info@brusselsivf.be.

De aanvraag en informatie uit de vragenlijst wordt besproken door het multidisciplinair team verantwoordelijk voor draagmoederschap in het UZ Brussel (samengesteld uit een fertiliteitsarts, obstetricus, psycholoog en 2 vroedvrouwen).

Wanneer de aanvraag tot behandeling niet aanvaard zou worden, wordt je hierover geïnformeerd.
Wanneer binnen het team werd beslist om uitgebreidere screening uit te voeren, zal u gecontacteerd worden om de nodige consultaties vast te leggen.

Download
Sluiten

Verbouwingen Brussels IVF:

Om jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid (VP03) van Brussels IVF. Het einde van de werken is voorzien in midden maart 2024.

De voorbereiding voor een interventie waarbij een opname vereist is (eicelpunctie, (kijk)operatie, …) en nazorg zullen tijdelijk op een andere verpleegeenheid in het UZ Brussel uitgevoerd worden.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  Om dezelfde reden kan je partner of begeleider niet aanwezig zijn tijdens je verblijf.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.