Consulteer de meest gestelde vragen

Gewicht/ BMI

Indien je zwanger wil worden, is het aangeraden een gezonde levensstijl na te streven. Het ideale BMI (Body Mass Index) om zwanger te worden ligt tussen 18,5 kg/m² en 25 kg/m². Dit wil niet zeggen dat je niet zwanger kan raken als je een lager of hoger BMI hebt, maar het zal gemiddeld langer duren. Uit onderzoek weten we dat het effect van overgewicht groter is. Dat is zo op individueel niveau, maar het is ook een breder maatschappelijk fenomeen, aangezien overgewicht in de westerse populatie meer voorkomt dan ondergewicht. Staar je echter niet blind op BMI en durf verder te kijken naar jouw lichaamssamenstelling, je inname van voedingsstoffen en je energieverbruik. Een disproportionele lichaamssamenstelling leidt bij vrouwen vaak tot subtiele hormonale stoornissen en daardoor tot verminderde vruchtbaarheid, meestal als gevolg van een verstoorde ovulatie (stoornissen in de eisprong).
Je hebt ook meer kans op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling (bv. vroeggeboorte, groei-afwijkingen bij het kind, complicaties tijdens de bevalling). Streef dus naar een gezonde levensstijl en een gewicht dat voor jou gezond is. Bij een te hoog of laag BMI zal je eerst doorverwezen worden naar een diëtist van FerMet. In samenwerking met de dienst Klinische Nutritie bieden we begeleiden op maat aan om jouw zwangerschapskansen, en kans op een gezonde zwangerschap, te optimaliseren. Bij heel snelle vermagering (bv. door een chirurgische ingreep) is het belangrijk om een stabiel gewicht te hebben bereikt alvorens een fertiliteitsbehandeling op te starten.

Sluiten

Verbouwingen Brussels IVF:

Om jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid (VP03) van Brussels IVF. Het einde van de werken is voorzien in midden maart 2024.

De voorbereiding voor een interventie waarbij een opname vereist is (eicelpunctie, (kijk)operatie, …) en nazorg zullen tijdelijk op een andere verpleegeenheid in het UZ Brussel uitgevoerd worden.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  Om dezelfde reden kan je partner of begeleider niet aanwezig zijn tijdens je verblijf.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.