Consulteer de meest gestelde vragen

Gewicht/ BMI

Indien je zwanger wil worden, is het aangeraden een gezonde levensstijl na te streven. Het ideale BMI (Body Mass Index) om zwanger te worden ligt tussen 18,5 kg/m² en 25 kg/m². Dit wil niet zeggen dat je niet zwanger kan raken als je een lager of hoger BMI hebt, maar het zal gemiddeld langer duren. Uit onderzoek weten we dat het effect van overgewicht groter is. Dat is zo op individueel niveau, maar het is ook een breder maatschappelijk fenomeen, aangezien overgewicht in de westerse populatie meer voorkomt dan ondergewicht. Staar je echter niet blind op BMI en durf verder te kijken naar jouw lichaamssamenstelling, je inname van voedingsstoffen en je energieverbruik. Een disproportionele lichaamssamenstelling leidt bij vrouwen vaak tot subtiele hormonale stoornissen en daardoor tot verminderde vruchtbaarheid, meestal als gevolg van een verstoorde ovulatie (stoornissen in de eisprong).
Je hebt ook meer kans op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling (bv. vroeggeboorte, groei-afwijkingen bij het kind, complicaties tijdens de bevalling). Streef dus naar een gezonde levensstijl en een gewicht dat voor jou gezond is. Bij een te hoog of laag BMI zal je eerst doorverwezen worden naar een diëtist van FerMet. In samenwerking met de dienst Klinische Nutritie bieden we begeleiden op maat aan om jouw zwangerschapskansen, en kans op een gezonde zwangerschap, te optimaliseren. Bij heel snelle vermagering (bv. door een chirurgische ingreep) is het belangrijk om een stabiel gewicht te hebben bereikt alvorens een fertiliteitsbehandeling op te starten.

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.