Consulteer de meest gestelde vragen

Waarom moet ik Informed Consents invullen voor de start van een behandeling?

Medisch Begeleide Voortplanting en de bestemming van genetisch materiaal (eicellen, zaadcellen en embryo’s) is bij wet vastgelegd in België. Daarom kunnen we jouw/jullie genetisch materiaal niet behandelen indien we niet over een aantal expliciete akkoorden beschikken. Voor een behandeling kan starten zal je daarom via het ondertekenen van geïnformeerde toestemmingen (IC’s) en contracten met ons de nodige afspraken maken en toestemming geven voor de behandeling. Als je de behandeling ondergaat als koppel dan zal het akkoord van beide partners nodig zijn.

Je zal in deze geïnformeerde toestemming ook een beslissing nemen over verschillende aspecten van de behandeling, zoals bijvoorbeeld:

  • de bestemming van de embryo’s na de wettelijk bewaartermijn van 5 jaar bewaring
  • de medewerking aan wetenschappelijk onderzoek
  • het gebruik van donormateriaal

Consulteer hier de geconsolideerde wet van 6 juli 2007 betreffende Medisch Begeleide Voortplanting.

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.