Consulteer de meest gestelde vragen

Startdatum

Bij een IVF/ICSI-behandeling hoort een belangrijke datum: de startdatum. Dit is de dag waarop je met de stimulatiekuur mag beginnen, al is een kleine variatie rond die datum wel toegestaan. Zolang die niet werd vastgelegd, is je behandeling niet in de (logistieke) planning van Brussels IVF opgenomen en kan ze niet starten. In ons centrum willen we graag voor elke IVF/ICSI-behandeling de beste kwaliteit kunnen garanderen. Daarom besteden we niet alleen grote zorg aan de begeleiding van onze patiënten maar ook aan de eigenlijke in-vitrobevruchting: het laboratoriumwerk. Kwaliteitsnormen en controleprocedures moeten ervoor zorgen dat het laboresultaat optimaal is. Maar kwaliteit kost tijd. Het aantal handelingen dat de betrokken embryologen, verpleegkundigen en medici kunnen stellen, is daarom per dag beperkt. Het is dus nodig om een strikte planning op te stellen, die is gebaseerd op de startdatum van de stimulatiekuur. Uit die datum vloeien alle volgende stappen van de behandeling voort. Als de IVF/ICSI-behandeling die je ondergaat de eerste is, wordt de startdatum vastgelegd in het gesprek met de counselor en ingevuld op het behandelingsschema dat je meekrijgt. Als de behandeling geen succes heeft gekend en je een volgende poging wil ondernemen, zal een nieuwe startdatum bepaald worden in overleg met de fertiliteitsarts en de counselor. Om medische en organisatorische redenen zal het vaak niet mogelijk zijn om meteen de volgende menstruatiecyclus te beginnen.

In alle gevallen waar de startdatum nog niet definitief werd vastgelegd tijdens de consultatie in Brussels IVF of om de een of andere reden gewijzigd moet worden, vragen wij je om de planningsverantwoordelijke te contacteren voor een concrete datum. Hoe langer vooraf je dit doet, hoe meer kans je hebt dat de behandeling kan beginnen op het door jou gewenste tijdstip.

Contact planningsverantwoordelijke start behandeling: 02 477 66 19 of startivf@uzbrussel.be

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.