Dag 5 (6 of 7)

Embryo’s die verder delen tot dag 5 ondergaan nog meerdere celdelingen.

In principe gaan alle blastomeren zich telkens verdubbelen, waardoor we een serie krijgen: 8, 16, 32, 64, 128, ….

Op dag 4 treedt compactie op: de cellen vormen één compact geheel waarin geen individuele cellen meer zichtbaar zijn.

Op dag 5 vertoont het embryo een caviteit (holte). Nu zijn we in het stadium van de blastocyst. We kunnen de cellen niet meer individueel tellen. Wel kunnen we twee celcompartimenten onderscheiden. Enerzijds de kiemknop, die de toekomstige foetus zal vormen en anderzijds het trophectoderm, dat onder andere de toekomstige placenta zal opleveren.

Aan embryo’s in dit stadium kennen we verschillende scores toe afhankelijk van het ontwikkelingsstadium:

  • vroege blastocysten met een kleinere caviteit en nog geen kiemknopontwikkeling, versus
  • volledige blastocysten met een grotere caviteit en kiemknopontwikkeling.

Het aantal cellen in beide celcompartimenten en de manier waarop ze gegroepeerd zijn, zullen mee de score van het embryo bepalen.

Veelgestelde vragen over embryologie

Waarom wordt mijn embryotransfer uitgesteld van dag 3 naar dag 5?

Als de embryotransfer op dag 3 uitgesteld wordt naar dag 5 wil dat zeggen dat we minstens vier embryo's van goede kwaliteit hebben. Om een betere selectie te kunnen maken wordt daarom gewacht tot dag 5 om finaal het embryo of de embryo's met het beste ontwikkelingspatroon te kunnen kiezen.

Waarom krijg ik geen embryotransfer?

Voor een terugplaatsing in de baarmoeder komen alleen embryo's tot en met kwaliteit 3 in aanmerking. Als we niet over voldoende goede embryo's beschikken, wordt je embryotransfer geannuleerd. Dat kan zijn omdat de embryo's onvoldoende gedeeld zijn, ofwel gestopt zijn in hun ontwikkeling, ofwel te veel fragmentatie vertonen. Een medische reden kan zijn dat je last hebt van hyperstimulatie. Een embryotransfer laten doorgaan in de lopende cyclus zou dat probleem alleen vergroten, omdat ook het embryo hormonen begint te produceren tijdens zijn verdere ontwikkeling in je lichaam. Voor een eventuele volgende poging zal de arts je stimulatieschema aanpassen om hyperstimulatie te vermijden. Als er voldoende embryo's van goede kwaliteit aanwezig zijn, zullen we die invriezen voor een eventuele latere terugplaatsing. In een cyclus met gedooide embryo's gaat aan de embryotransfer geen (ingrijpende) stimulatiefase vooraf, zodat zich geen hyperstimulatie kan voordoen. Als er embryo's ingevroren worden, delen we je het aantal per brief mee.

Er werd geen bevruchting gezien en toch krijg ik embryotransfer?

Als we maar één pronucleus in de eicel gezien hebben, kunnen we de eicel toch als bevrucht beschouwen omdat het om een asynchroon verschijnen of verdwijnen van de pronucleï kan gaan. We kunnen de tweede pronucleus dan gemist hebben in onze evaluatie, die maar een momentopname is. Het resulterende embryo, gesteld dat het van goede kwaliteit is, kan teruggeplaatst worden als er geen andere beschikbaar zijn.

Er waren geen embryo's van kwaliteit 1, 2 of 3 en toch krijg ik embryotransfer?

Embryo's waarvan meer dan de helft van de cellen meerkernig zijn en daardoor tot kwaliteit 4 behoren, kunnen teruggeplaatst worden als er geen andere embryo's beschikbaar zijn.

Er zijn meer embryo's gebruikt voor de embryobiopsie dan er bevruchting werd gezien?

Heel uitzonderlijk kan ook een 1PN-embryo van goede kwaliteit geselecteerd worden voor embryobiopsie. We beschouwen het 1PN-embryo in dit geval als bevrucht omdat we in de evaluatie de tweede pronucleus misschien gemist hebben (asynchroon verschijnen of verdwijnen van de pronucleï). De genetische diagnose zal uitwijzen of het wel degelijk om een normaal bevruchte eicel ging.
Sluiten

Verbouwingen Brussels IVF:

Om jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid (VP03) van Brussels IVF. Het einde van de werken is voorzien in midden maart 2024.

De voorbereiding voor een interventie waarbij een opname vereist is (eicelpunctie, (kijk)operatie, …) en nazorg zullen tijdelijk op een andere verpleegeenheid in het UZ Brussel uitgevoerd worden.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  Om dezelfde reden kan je partner of begeleider niet aanwezig zijn tijdens je verblijf.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.