Steun onderzoek aan Brussels IVF

Een kind op de wereld zetten is één van de sterkste verlangens die een mens kan ervaren. Iedereen verdient dat pure geluk. Soms lukt het echter niet om zwanger te worden. Geduld wordt soms op de proef gesteld. Maar zelfs de grootste toewijding kan geen zwangerschap garanderen.

Indien je er zelf mee in aanraking kwam of je iemand kent met een onvervulde kinderwens, dan weet je hoe zwaar zo’n traject an zijn. Een wensouder doet alles om een kind te krijgen, maar soms lukt het niet…

Dan is professionele en medische hulp van ontzettend groot belang. Bij Brussels IVF kunnen wensouders rekenen op essentiële medische ondersteuning, gepaste begeleiding en baanbrekende wetenschappelijke begeleiding. Hier vervullen we de dromen van wensouders.

En daarvoor rekenen we op steun.  Help jij ons om de droom van wensouders te vervullen?

Over Brussels IVF

Sinds 1983 is Brussels IVF, het centrum voor reproductieve geneeskunde van het UZ Brussel, actief als fertiliteitskliniek binnen het universitair ziekenhuis gelinkt aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

Brussels IVF is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen. Het centrum geniet internationale faam als pionier in de ontwikkeling en toepassing van Medisch Begeleide Voortplantingstechnieken (MBV). Een wereldwijde doorbraak werd in 1991 gerealiseerd met de introductie van de ICSI-techniek.

Als universitaire instelling binnen het VUB-netwerk heeft Brussels IVF eveneens een ruime academische opdracht als opleidingsinstituut en als motor voor wetenschappelijk reproductief onderzoek. Dit onderzoek is onontbeerlijk om patiënten de beste zorg en laatste inzichten te kunnen aanbieden.

Dankzij een multidisciplinair team van meer dan 200 medewerkers die 7 dagen op 7 paraat staan om patiënten met vruchtbaarheidsproblemen te begeleiden, konden al meer dan 48.000 kinderen in de armen gesloten worden.

Uitgelicht: veelbelovend onderzoek:

Op zoek naar de oorzaak van chronische endometritis en de beste behandeling voor een succesvolle zwangerschap

Chronische endometritis is een ontsteking van het baarmoederslijmvlies, de binnenste laag van de baarmoeder, waar de innesteling van een zwangerschap plaatsvindt. Deze ontsteking kan de vruchtbaarheid van de vrouw beïnvloeden en komt vaak voor bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen.
Bij de diagnose wordt vaak gedacht aan een microbiële oorzaak en krijgt de patiënt breedspectrum antibiotica toegediend.

Deze antibiotica doden echter onnodig veel micro-organismen in ons lichaam, ook de goede die de kans op zwangerschap verhogen. Het is immers onduidelijk welke rol micro-organismen spelen. In dit onderzoek willen we een inzicht krijgen in de micro-organismen die aanwezig zijn in de baarmoeder en tot een robuuste diagnose en gerichte behandeling komen voor deze ziekte. We combineren de expertise van onze fertilititeitsartsen met die van de microbiologen en pathologen, wat leidt tot een nauwe multidisciplinaire samenwerking.

Jouw steun maakt het verschil

Onze medewerkers en patiënten hebben uw steun nodig om wensouders het
mooiste geschenk ter wereld te geven.
Brussels IVF rekent op de steun van donateurs, erflaters en partners om haar baanbrekend onderzoek uit te voeren en de behandeling van onze patiënten te blijven verbeteren.

Wilt u een gift doen?
Dit kan op rekeningnummer BE75 3630 9458 5851 met vermelding ‘Brussels IVF’.

Een persoonlijke getuigenis

Een kind krijgen is vaak één van de mooiste momenten uit het leven. Ook al loopt het zwangerschapsproces niet altijd van een leien dakje. In dat geval kan medische begeleiding via in-vitrofertilisatie (IVF) een oplossing zijn. Ann vertelt haar IVF-verhaal in het boek: De Roze Prikballon.

Ann hield een dagboek bij tijdens haar traject. Hierin noteerde ze haar ups en downs, haar hoop, wanhoop en frustraties. Wat aanvankelijk begon als een spannend zwangerschapsavontuur veranderde op een paar maanden tijd in een ongelooflijk intens en hobbelig parcours. Zwanger worden bleek een moeilijk te vervullen wens. Zelfs met de hulp van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van IVF en onder begeleiding van gerenommeerde specialisten. Tot ze terecht kwam bij het Brussels IVF, het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel.

Hoe het allemaal begon

Ann en Jan leren elkaar tien jaar geleden kennen. De klik is er meteen. Al snel volgen de grote levensplannen: huisje, tuintje, kindje. Het gelukkige koppel hoopt snel in verwachting te raken. Wanneer dit na enkele maanden nog niet het geval is, gaan ze te rade bij Anns gynaecoloog. Die staat weigerachtig tegenover een vruchtbaarheidstest, omdat het nog te vroeg is. Ann en Jan proberen volgens de arts nog niet lang genoeg om zwanger te raken. Maar het koppel dringt aan op een test. Begrijpelijk, want een kinderwens gaat gepaard met sterke emoties en verlangens. Dan wil je zekerheid hebben. De uitslag van de test brengt slecht nieuws. Ann en Jan hebben omwille van samenlopende factoren slechts 2% kans om op een natuurlijke manier in verwachting te raken. Een maand later starten ze al met een eerste IVF-traject. Een positieve ingesteldheid en geloof in de wetenschap zorgen ervoor dat ze hoopvol blijven.

De start van een IVF-traject

Het jonge koppel kiest een ziekenhuis in de buurt en start de behandeling vol goede moed. Maar de eerste stappen in hun IVF-traject zijn zeer moeilijk. De ingreep waarbij eicellen aangeprikt worden verloopt moeizaam en de behandelende arts verliest zijn geduld. Het resultaat van deze eerste behandeling lijkt wél positief want uit de aangeprikte eicellen zou er één succesvol bevrucht zijn om terug te plaatsen … tot het moment van de opvolgafspraak. In de wachtzaal, vlak voor het moment van terugplaatsing, krijgt Ann telefonisch te horen dat de terugplaatsing van het embryo niet kan gebeuren omdat het gestopt blijkt te zijn met delen. Ze dienen een nieuwe afspraak te maken en worden direct naar huis gestuurd. De verslagenheid en het onbegrip zijn enorm. Daar staan ze dan… Als patiënt blijf je achter met een heleboel vragen en psychologische begeleiding is op dat moment jammer genoeg onbestaande.

Een kijkoperatie en een tweede IVF-behandeling leveren opnieuw geen resultaat op. De gynaecoloog adviseert hen om de handdoek in de ring te werpen na amper twee pogingen. Maar Ann blijft positief en strijdvaardig. Via vrienden en collega’s komt ze terecht bij andere behandelende instellingen en artsen, ook zonder resultaat. De artsen lijken unaniem, een behandeling heeft te weinig zin. De kinderwens wordt beter opgeborgen. Maar alles verandert wanneer Ann en Jan bij het CRG van het UZ Brussel aankloppen …

Een andere aanpak in Brussels IVF mét resultaat

Bij Brussels IVF in het UZ Brussel krijgt Ann een hoopvolle boodschap te horen. ‘Je hebt wél kans om in verwachting te raken.’ De betrokkenheid en positiviteit van de behandelende arts, prof. dr. Tournaye werken aanstekelijk. ‘Eindelijk heb ik een arts die in ons gelooft’. 

Dankzij zijn ervaring en expertise weet prof. dr. Tournaye al snel de juiste behandeling met aangepaste dosering van hormonen te kiezen. Wat kort voordien een verloren zaak leek, wordt in het UZ Brussel mogelijk gemaakt. Ann en Jan raken zwanger van hun eerste kindje. Ze zijn dolgelukkig: ‘Ik ben de mensen van Brussels IVF eeuwig dankbaar. Eindelijk kregen we de juiste begeleiding en bovendien op een warme, menselijke manier. Brussels IVF heeft onze droom waar gemaakt.’ 

Ann deelt haar verhaal in De Roze Prikballon

Bij de opstart van het IVF-traject wil Ann hier niet onmiddellijk over praten met haar omgeving. Ze ervaart een taboe rond IVF. Al snel merkt ze dat het onmogelijk is om dit niet te delen met vrienden en familie. De verandering in levensstijl wekt vragen op. Bovendien heb je de steun van mensen om je heen nodig om je door de emotionele rollercoaster van het IVF-traject te helpen.

Daarom wil Ann het taboe doorprikken en het gesprek rond IVF op gang brengen. Tijdens haar IVF-traject schreef ze haar ervaringen neer in een dagboek. Deze vormen de basis van haar boek: De Roze Prikballon. Het brengt een unieke, authentieke én ongefilterde kijk op een vurige kinderwens met IVF-traject. Het boek is een beklijvend relaas geworden waar tegenslag en hoop haasje over springen, waar geluk en verdriet om de meeste aandacht hengelen. Maar het is bovenal een verhaal van doorzetten, relativeren en niet aflatende moed.

Sluiten

Update 27/03/2024: verbouwingen Brussels IVF:

Het einde van de verbouwingswerken is voorzien eind april 2024.

m jouw comfort en privacy te verhogen zijn er momenteel verbouwingswerken aan de verpleegeenheid van Brussels IVF en de balie van ons Labo Andrologie en de bijhorende lokalen  voor het maken van een staal.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Lees alle info over de impact op jouw behandeling en consulteer de vaak gestelde vragen.