Wat leerden we tot nu toe uit de ervaringen van vrouwen die hun eicellen lieten inbanken? 

Eicelvriezen of -vitrificatie kan een brug slaan tussen de reproductieve piek van een vrouw en het moment waarop zij zich klaar voelt om het moederschap aan te gaan in de beste emotionele, relationele, economische en sociale omstandigheden.

Onderzoek leert ons

Onderzoek leert ons dat leeftijd en een recente relatiebreuk vaak een rol spelen bij de beslissing tot de behandeling. De laatste jaren zien we ook dat vrouwen beter op de hoogte zijn van het bestaan van deze mogelijkheid of zelfs door hun gynaecoloog worden doorverwezen voor deze behandeling.

De vaakst genoemde redenen om over te gaan tot het invriezen van eicellen zijn het verkrijgen van meer tijd om de juiste partner te vinden, het open houden van de reproductieve opties voor de toekomst en om eventuele latere spijt te vermijden. Bij veel vrouwen gaat de beslissing net daarom ook gepaard met gemoedsrust. Vrouwen geven aan het gevoel van meer controle te ervaren door hun reproductieve opties bewust open te houden. Er zijn dan ook bijzonder weinig vrouwen die aangeven dat ze spijt hebben van de behandeling.

Het blijft natuurlijk belangrijk om te beseffen dat er geen garanties zijn maar dat het zeker je kansen verhoogt om op oudere reproductieve leeftijd mama te worden.

Julie Nekkebroeck, psychologe

julie_nekkebroeck

Wat brengt de toekomst als je je eicellen liet invriezen?

We zien dat zeker niet alle vrouwen die eicellen lieten invriezen, later terugkeren naar het fertiliteitscentrum. Over de beweegredenen hiervoor hebben we vandaag nog weinig kennis. Mogelijke hypothesen zijn dat deze vrouwen de juiste partner vonden, dat ze zwanger werden op natuurlijke wijze of via een ander fertiliteitscentrum, of dat ze mogelijk hun kinderwens hebben opgeborgen. Wanneer je deze beslissing voor de toekomst maakt, zal je dus mogelijk financieel, fysiek en emotioneel investeren in een behandeling waarvan je de opbrengst later niet zal gebruiken.

Wanneer we naar de periode van ruim 10 jaar na het eicelvriezen kijken, zien we dat ongeveer de helft van deze vrouwen terugkomt naar het fertiliteitscentrum om hun kinderwens via ons centrum te vervullen. Daarvan gebruikt de meerderheid van de vrouwen de ingevroren eicellen (nadat de eventuele opties met verse eicellen uitgeput zijn). Hoe ouder je effectief aan kinderen begint, hoe groter de kans dat je de ingevroren eicellen nodig zal hebben.

Van zij die terugkeerden, startte de helft aan het traject als bewust alleenstaande wensmama. Wanneer je jouw opties in kaart brengt, hou er dan ook rekening mee dat de juiste partner misschien niet op je pad komt of dat je de juiste condities mogelijk niet (allemaal) vervuld ziet op het moment dat je toch het moederschap wil aangaan.

Wil je over jouw vragen en opties verder in gesprek gaan, dan kan je altijd een consult vragen bij een psycholoog om je hierin verder te begeleiden.